CES

Părinţii care au copii cu cerinte educationale speciale (CES) prezintă:
 
dificultăți mai mari comparative cu părinţii care au copii fără nevoi special.
•sunt adesea instabili,
•au un statut economic scăzut,
•demonstrează mai frecvent un roluri de gen tradiționale
•au o condiție de sănătate mai scăzută,
starea lor de bine este mai scăzută,
•mamele au o rată mai diminuată a contactului social,
•tații au semnificativ mai puține schimburi emoționale.
• trăiesc în solitudine, izolare şi marginalizare social. (5)
•starea socială şi mentală a acestor părinți este modelată de
              •sistemul de sănătate precar,
             •de programele insuficiente finanțate,
             •de modalitățile de prevenire şi îngrijire a copiilor cu nevoi special,
             •de tăierile frecvente în bugetul de sănătate național,
             •de instabilitatea din climatul legislative politic, sau
             •de crizele dramatice, locale, regionale sau Europene.
 
STATISTICI EUROPENE
 
Europa – 15 mil. copii cu nevoi special (1)
Dyslexia – 6% în Europa (2)
La nivel global – 800 mil. copii afectaţi cognitive datorită condiţiilor fizice, psihice sau de mediu (3)
15% din populația lumii suferă de o formă de dizabilitate, fie ca este severă sau ușoară (4)
5,1% dintre copii trăiesc cu o formă severă sau moderată de dizabilitate
0,9% dintre băieți între 0 şi 14 ani, suferă de dizabilitate severă şi 0,8% dintre fete
dizabilitatea moderată a fost înregistrată în cazul a 4,4% din băieți între 0 şi 14 ani, şi
4,0% în cazul fetelor.
O cercetare realizată pe un eșantion de 40620 familii din Europa, între 18 şi 84 ani, a găsit că media eșantionului, pentru familiile care au copii cu nevoi speciale, este de 1,80%.
Media procentuală a copiilor cu dizabilități în Europa este de 2,5%.
Același studiu a găsit că în țările din Europa de Est, unele țări, cum ar fi Bulgaria, Rusia, Georgia, Ungaria, România şi Polonia au înregistrat o rată mai mare privind rata dizabilității copiilor, decât alte țări din eșantion. (5)
 
1.European Commission (2012), ‘Special Needs Children and Disabled Adults Still Getting a Raw Deal from Education, says report’, Commission Press Release (July). As of 30 March 2013: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/761&format=HTML&aged=0&language=EN &guiLanguage=en
2.Győrfi, A., and Smythe, I. (2010), Dyslexia in Europe: A pan-European survey. As of 30 March 2013: http://doitprofiler.info/media/13299/dyslexia_report_2010_final_mep.pdf
3.Carpenter (2005), ‘Early childhood intervention: possibilities and prospects for professionals, families and children’, British Journal of Special Education 32.4: pp.176–183.
4.EFA Global Monitoring Report 2013/4: Teaching and Learning: achieving quality for all.
5.Paola Di Giulio, Dimiter Philipov, and Ina Jaschinski, (2014) Families with disabled children in different European countries, http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP23GiulioEtAl.pdf