Publicaţii PACT

 
 
           O nouă carte de parenting în 2016! 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Scopul acestei cărţi este de a prezenta o parte din cele mai folosite metode de analiză a datelor, folosind programul IBM SPSS. Această carte şi-a propus să prezinte într-un stil propriu autorului , simplu și concis, o serie de metode statistice de analiză, care pot fi folosite în cele mai multe din domeniile știinţifice, și anume: psihologie, educaţie, management, geografie, administraţie, litere, istorie sau chiar în știinţele „fixe”.  Cartea se adresează profesorilor din învăţământul preuniversitar, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice universitare sau cercetătorilor care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele privind analiza de date în SPSS. Metodele prezentate sunt organizate de la simplu la complex, de la teorie la practică și acoperă un nivel introductiv al analizei de date. 
Domeniu: Statistică
 
 
 
CUMPĂRĂ

CUMPĂRĂ

Taxele de expediere vor fi incluse o singură dată în caz că se comandă mai multe publicații.
Scrieți în detaliu comentariile dumneavoastră.
Sending