Terapii dovedite empiric

“Evidence-based therapy” se referă la toate tipurile de terapie pentru care există studii empirice care dovedesc funcÅ£ionalitatea terapiei. ImaginaÅ£i-vă că orice aşa numit “consilier” sau “terapeut” ar putea folosi cu clienÅ£ii săi terapii despre care nu ştim ce efect produc şi care este eficienÅ£a lor. Aşa se întâmplă de exemplu cu terapii cum ar fi neuroprogramarea lingvistică pentru care cele mai multe dovezi infirmă funcÅ£ionalitatea terapiei.

 

În lumea ştiinÅ£ifică există mai multe liste de criterii pentru măsurarea dovedirii ştiinÅ£ifice a terapiilor. De exemplu, reviewurile sistematice numite meta-analize ştiinÅ£ifice prezintă un grad ridicat de încredere deoarece ele conÅ£in concluzii extrase în urma analizei unui număr mare de studii empirice pe aceeaşi temă. Procedurile de tratament bazate pe opinia experÅ£ilor, sunt îndoielnice şi sunt mai mult proceduri folosite în situaÅ£ii de criză când nu există sau nu se cunoaşte o terapie alternativă mai bună.

De aceea, înainte de a vă adresa unui cabinet psihologic pentru o intervenÅ£ie este recomandabil să aflaÅ£i, ce studii are psihologul, daca este consilier sau psihoterapeut, în ce şcoli este specializat, toate aceastea pentru a vă asigura că terapia care vi se oferă este o terapie validată ştiinÅ£ific, deci o terapie care şi-a dovedit eficienÅ£a empiric.

Loading

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 2]